Komunikacja z akcjonariuszami

..............................................................................................................................................................................................

 

Zwyczajne walne zgromadzenia 2019 - zawiadomienia -->

 

Zwyczajne walne zgromadzenia 2020 - zawiadomienia -->

 

Wezwania akcjonariuszy do zwrotu akcji -->